Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ đội trục vớt bom dưới cầu Long Biên