Bộ đội Hải Phòng di dời quả thuỷ lôi 60kg sót lại sau chiến tranh

Quả thuỷ lôi được nông dân Hải Phòng tìm thấy khi cải tạo ao. Ảnh CTV
Quả thuỷ lôi được nông dân Hải Phòng tìm thấy khi cải tạo ao. Ảnh CTV
Quả thuỷ lôi được nông dân Hải Phòng tìm thấy khi cải tạo ao. Ảnh CTV
Lên top