Bộ đội biên phòng xuyên đêm chốt chặn biên giới, phòng dịch COVID-19

Lực lượng bộ đội biên phòng "ăn rừng, ngủ núi" ngăn dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng bộ đội biên phòng "ăn rừng, ngủ núi" ngăn dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng bộ đội biên phòng "ăn rừng, ngủ núi" ngăn dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Lên top