Bộ đội biên phòng tặng cây giống cho bà con nghèo biên giới

Bộ đội biên phòng tặng cây giống Trà hoa vàng cho bà con vùng biên giới. Ảnh: V.T.
Bộ đội biên phòng tặng cây giống Trà hoa vàng cho bà con vùng biên giới. Ảnh: V.T.
Bộ đội biên phòng tặng cây giống Trà hoa vàng cho bà con vùng biên giới. Ảnh: V.T.
Lên top