Bộ đội biên phòng Lào Cai giúp dân khắc phục hậu quả sạt lở đất

Nhiều hộ dân ở xã Đồng Tuyển bị đất đá trôi vào nhà.
Nhiều hộ dân ở xã Đồng Tuyển bị đất đá trôi vào nhà.
Nhiều hộ dân ở xã Đồng Tuyển bị đất đá trôi vào nhà.
Lên top