Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bỏ công đèn sách, chiến sĩ công an nghĩa vụ xuất sắc đạt 10 điểm môn Lịch sử

Trung sĩ Lê Văn Mông.
Trung sĩ Lê Văn Mông.