Bỏ công đèn sách, chiến sĩ công an nghĩa vụ xuất sắc đạt 10 điểm môn Lịch sử

Trung sĩ Lê Văn Mông.
Trung sĩ Lê Văn Mông.