Bộ Công an triển khai ứng dụng khai báo y tế VNEID

Các bước khai báo y tế khi sử dụng phần mềm VNEID. Ảnh: C06
Các bước khai báo y tế khi sử dụng phần mềm VNEID. Ảnh: C06
Các bước khai báo y tế khi sử dụng phần mềm VNEID. Ảnh: C06
Lên top