Bộ Công an tiếp tục tăng cường lực lượng cho TPHCM

40 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có hai nữ cảnh sát quản lý hành chính được tăng cường vào TPHCM hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Công an
40 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có hai nữ cảnh sát quản lý hành chính được tăng cường vào TPHCM hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Công an
40 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có hai nữ cảnh sát quản lý hành chính được tăng cường vào TPHCM hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Công an
Lên top