Bộ Công an nghiên cứu đổi mới trang phục của Cảnh sát giao thông

Đề án đổi mới trang phục Cảnh sát giao thông đang được Bộ Công an nghiên cứu. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Đề án đổi mới trang phục Cảnh sát giao thông đang được Bộ Công an nghiên cứu. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Đề án đổi mới trang phục Cảnh sát giao thông đang được Bộ Công an nghiên cứu. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top