Bộ Công an hỗ trợ Hà Tĩnh 3 tỉ đồng khắc phục lũ lụt

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao 1,5 tỉ đồng của Bộ Công an hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục lũ lụt. Ảnh: CA.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao 1,5 tỉ đồng của Bộ Công an hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục lũ lụt. Ảnh: CA.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao 1,5 tỉ đồng của Bộ Công an hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục lũ lụt. Ảnh: CA.
Lên top