Bộ Công an: Đổi màu biển số phương tiện kinh doanh gây lãng phí thời gian và tiền bạc của dân

Đề nghị đổi biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen cho loại phương tiện kinh doanh là không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Ảnh minh họa.
Đề nghị đổi biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen cho loại phương tiện kinh doanh là không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Ảnh minh họa.
Đề nghị đổi biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen cho loại phương tiện kinh doanh là không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Ảnh minh họa.
Lên top