Bộ Công an chi viện 400 người về Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19

Các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tình nguyện tăng cường, chi viện cho Công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Bộ Công an
Các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tình nguyện tăng cường, chi viện cho Công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Bộ Công an
Các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tình nguyện tăng cường, chi viện cho Công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Bộ Công an
Lên top