Bộ Công an bổ nhiệm nhiều cục phó

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC nhận quyết định của Bộ Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC nhận quyết định của Bộ Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC nhận quyết định của Bộ Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM