Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Xóa hình thức, tránh lãng phí thời gian, tiền bạc cho công chức

Minh họa của đan
Minh họa của đan
Minh họa của đan
Lên top