Bỏ “biên chế suốt đời” - việc cần làm sớm

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM