Bỏ 5 triệu đồng “ẵm” ngay bằng bác sĩ loại giỏi!

Tang vật để làm bằng bác sĩ giả do Công an Thanh Hóa thu giữ trong chuyên án G820. Ảnh: CACC
Tang vật để làm bằng bác sĩ giả do Công an Thanh Hóa thu giữ trong chuyên án G820. Ảnh: CACC
Tang vật để làm bằng bác sĩ giả do Công an Thanh Hóa thu giữ trong chuyên án G820. Ảnh: CACC
Lên top