Bịt “lỗ hổng” quản lý trong hoạt động quyên góp tiền ủng hộ từ thiện

Đoàn khảo sát “CLB Tình người” rầm rộ tổ chức phỏng vấn các hộ nghèo để xét hỗ trợ làm nhà trên địa bàn huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang). Nguồn: L.B
Đoàn khảo sát “CLB Tình người” rầm rộ tổ chức phỏng vấn các hộ nghèo để xét hỗ trợ làm nhà trên địa bàn huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang). Nguồn: L.B
Đoàn khảo sát “CLB Tình người” rầm rộ tổ chức phỏng vấn các hộ nghèo để xét hỗ trợ làm nhà trên địa bàn huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang). Nguồn: L.B
Lên top