Nghệ An rà soát hồ sơ đối tượng nạn nhân chất độc da cam:

Bịt “lỗ hổng” giả mạo, bảo đảm công bằng

Ông Vi Hoa Tình (Tương Dương, Nghệ An) giả mạo hồ sơ, hưởng sai chế độ trợ cấp người nhiễm chất độc hóa học hàng trăm triệu đồng. Ảnh: PV
Ông Vi Hoa Tình (Tương Dương, Nghệ An) giả mạo hồ sơ, hưởng sai chế độ trợ cấp người nhiễm chất độc hóa học hàng trăm triệu đồng. Ảnh: PV
Ông Vi Hoa Tình (Tương Dương, Nghệ An) giả mạo hồ sơ, hưởng sai chế độ trợ cấp người nhiễm chất độc hóa học hàng trăm triệu đồng. Ảnh: PV
Lên top