Bình yên nơi đảo tiền tiêu

Cái Tết xa nhà của những người lính nơi đảo tiền tiêu của Kiên Giang. Ảnh: PV
Cái Tết xa nhà của những người lính nơi đảo tiền tiêu của Kiên Giang. Ảnh: PV
Cái Tết xa nhà của những người lính nơi đảo tiền tiêu của Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top