Bình yên đường phố Sài Gòn sáng mùng 1 Tết

Sự ồn áo náo nhiệt của đường phố Sài Gòn, trở nên vắng vẻ đến khác lạ vào sáng mùng 1 Tết. Ảnh: PV
Sự ồn áo náo nhiệt của đường phố Sài Gòn, trở nên vắng vẻ đến khác lạ vào sáng mùng 1 Tết. Ảnh: PV
Sự ồn áo náo nhiệt của đường phố Sài Gòn, trở nên vắng vẻ đến khác lạ vào sáng mùng 1 Tết. Ảnh: PV
Lên top