Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bình xét thi đua của công chức dựa trên mức độ hài lòng của người dân

Trụ sở UBND xã Nhơn Đức (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Nhà Bè, TP HCM)
Trụ sở UBND xã Nhơn Đức (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Nhà Bè, TP HCM)