Bình Thuận thu hồi công văn phong tỏa toàn bộ thị xã La Gi

Bình Thuận chưa thực hiện phong tỏa toàn bộ thị xã La Gi. Ảnh: Ng.L.
Bình Thuận chưa thực hiện phong tỏa toàn bộ thị xã La Gi. Ảnh: Ng.L.
Bình Thuận chưa thực hiện phong tỏa toàn bộ thị xã La Gi. Ảnh: Ng.L.
Lên top