Bình Thuận thông báo khẩn tìm người đến tại Trung tâm y tế Tuy Phong

Sở Y tế Bình Thuận thông báo những người đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong liên hệ khai báo y tế. Ảnh: P.N.
Sở Y tế Bình Thuận thông báo những người đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong liên hệ khai báo y tế. Ảnh: P.N.
Sở Y tế Bình Thuận thông báo những người đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong liên hệ khai báo y tế. Ảnh: P.N.
Lên top