Bình Thuận: Thêm 4 y, bác sĩ chi viện ra đảo Phú Quý hỗ trợ chống dịch

Lên top