Bình Thuận tạm phong tỏa khu nhà trọ liên quan đến ca nghi mắc COVID-19

Bình Thuận tạm phong tỏa khu nhà trọ ở xã Mương Mán. Ảnh: P.N.
Bình Thuận tạm phong tỏa khu nhà trọ ở xã Mương Mán. Ảnh: P.N.
Bình Thuận tạm phong tỏa khu nhà trọ ở xã Mương Mán. Ảnh: P.N.
Lên top