Bình Thuận: Sập tường ở căn nhà hoang, một người bị đè chết

Lên top