Bình Thuận: Người phụ nữ chết bất thường dưới chân ruộng

Hiện trường vụ việc - ảnh P.T
Hiện trường vụ việc - ảnh P.T
Hiện trường vụ việc - ảnh P.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM