Bình Thuận lên phương án đưa người dân từ nơi thực hiện Chỉ thị 16 trở về

Người dân khai báo y tế khi vào tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Người dân khai báo y tế khi vào tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Người dân khai báo y tế khi vào tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top