Bình Thuận lập đoàn thanh tra 13 công trình thủy lợi

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận bị thanh tra hàng loạt công trình. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận bị thanh tra hàng loạt công trình. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận bị thanh tra hàng loạt công trình. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top