Bình Thuận lập 4 điểm dừng đỗ trên quốc lộ 1 để kiểm soát COVID-19

Lên top