Bình Thuận khuyến cáo người ở TPHCM chỉ về tỉnh trong trường hợp cấp bách

Khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh: Phương Nam.
Khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh: Phương Nam.
Khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh: Phương Nam.
Lên top