Bình Thuận: Kéo cá ông nặng gần 5 tấn lụy ngoài khơi vào bờ

Cá ông to lớn dài 17m
Cá ông to lớn dài 17m
Cá ông to lớn dài 17m
Lên top