Bình Thuận: Học sinh đảo Phú Quý lần đầu tiên thi tốt nghiệp THPT tại đảo

Học sinh đảo Phú Quý  vào đất liền thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Thanh Nguyên chụp năm 2020
Học sinh đảo Phú Quý vào đất liền thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Thanh Nguyên chụp năm 2020
Học sinh đảo Phú Quý vào đất liền thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Thanh Nguyên chụp năm 2020
Lên top