Bình Thuận giãn cách xã hội huyện Hàm Thuận Bắc theo Chỉ thị 15 từ 28.6

Huyện Hàm Thuận Bắc sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ảnh: Đình Hòa.
Huyện Hàm Thuận Bắc sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ảnh: Đình Hòa.
Huyện Hàm Thuận Bắc sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ảnh: Đình Hòa.
Lên top