Bình Thuận: Đã hút hết dầu ra khỏi tàu Bạch Đằng bị chìm

Hút dầu ra khỏi tàu Bạch Đằng bị chìm. Ảnh. P.N
Hút dầu ra khỏi tàu Bạch Đằng bị chìm. Ảnh. P.N
Hút dầu ra khỏi tàu Bạch Đằng bị chìm. Ảnh. P.N
Lên top