Bình Thuận: Chơi trò lao xe máy vào nhau, 2 thanh niên tử vong