Bình Phước yêu cầu các trạm dừng chân tạm nghỉ phục vụ từ 0h ngày 1.6

Bình Phước yêu cầu các trạm dừng chân tạm nghỉ phục vụ từ 0h ngày 1.6. Ảnh: Đình Trọng
Bình Phước yêu cầu các trạm dừng chân tạm nghỉ phục vụ từ 0h ngày 1.6. Ảnh: Đình Trọng
Bình Phước yêu cầu các trạm dừng chân tạm nghỉ phục vụ từ 0h ngày 1.6. Ảnh: Đình Trọng
Lên top