Bình Phước: Vì sao hơn 1.000ha tiêu của một xã chết hàng loạt?

Tiêu chết hàng loạt khiến người dân phá sản nhưng cơ quan chuyên môn khẳng định không đủ điều kiện để công bố dịch. Ảnh: Đình Trọng
Tiêu chết hàng loạt khiến người dân phá sản nhưng cơ quan chuyên môn khẳng định không đủ điều kiện để công bố dịch. Ảnh: Đình Trọng
Tiêu chết hàng loạt khiến người dân phá sản nhưng cơ quan chuyên môn khẳng định không đủ điều kiện để công bố dịch. Ảnh: Đình Trọng
Lên top