Bình Phước nâng cao cảnh giác, kiểm soát chặt biên giới phòng dịch COVID-19

Bộ đội biên phòng tuần tra ngăn chặn nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Bộ đội biên phòng tuần tra ngăn chặn nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Bộ đội biên phòng tuần tra ngăn chặn nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Lên top