Bình Phước: Lượng oxy hạ xuống 0 %, hàng tấn cá chết

Hàng tấn cá đột nhiên chết  tại Bình Phước.
Hàng tấn cá đột nhiên chết tại Bình Phước.