Bình Phước: Lốc xoáy quét qua Bù Đốp gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Đoàn viên thanh niên và cơ quan chức năng giúp dân dụng lại trụ tiêu bị đổ
Đoàn viên thanh niên và cơ quan chức năng giúp dân dụng lại trụ tiêu bị đổ
Đoàn viên thanh niên và cơ quan chức năng giúp dân dụng lại trụ tiêu bị đổ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top