Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha. Ảnh: Trần Thể
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha. Ảnh: Trần Thể
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha. Ảnh: Trần Thể
Lên top