Bình Phước: Hé lộ dấu hiệu sai phạm sử dụng 233,8ha đất rừng

Tại khu vực rừng kinh tế Suối Nhung đang tập trung rất nhiều cây gỗ rừng khai thác từ nhiều năm qua. Ảnh: H.H
Tại khu vực rừng kinh tế Suối Nhung đang tập trung rất nhiều cây gỗ rừng khai thác từ nhiều năm qua. Ảnh: H.H
Tại khu vực rừng kinh tế Suối Nhung đang tập trung rất nhiều cây gỗ rừng khai thác từ nhiều năm qua. Ảnh: H.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM