Bình Phước: Giám đốc Sở là F1 và 20 cán bộ sở ngành F2 vẫn làm việc online

Những trường hợp F1,F2 là lãnh đạo sở ngành tỉnh Bình Phước chuyển quan làm việc online. Ảnh: Đình Trọng
Những trường hợp F1,F2 là lãnh đạo sở ngành tỉnh Bình Phước chuyển quan làm việc online. Ảnh: Đình Trọng
Những trường hợp F1,F2 là lãnh đạo sở ngành tỉnh Bình Phước chuyển quan làm việc online. Ảnh: Đình Trọng
Lên top