Bình Phước: Giám đốc Sở là F1, hơn 20 cán bộ sở ngành là F2

Lên top