Bình Phước giải quyết lần cuối cho 5.000 người đi qua tỉnh về Tây Nguyên

Người dân tập trung đông trước cửa ngõ Bình Phước về Tây Nguyên.
Người dân tập trung đông trước cửa ngõ Bình Phước về Tây Nguyên.
Người dân tập trung đông trước cửa ngõ Bình Phước về Tây Nguyên.
Lên top