Bình Phước dừng hoạt động không thiết yếu, buộc đeo khẩu trang khi ra đường

Bình Phước dừng hoạt động không thiết yếu, buộc đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Đình Trọng
Bình Phước dừng hoạt động không thiết yếu, buộc đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Đình Trọng
Bình Phước dừng hoạt động không thiết yếu, buộc đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Đình Trọng
Lên top