Bình Phước chưa cấp phép khám chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên

Sở Y tế Bình Phước khẳng định chưa cấp phép hoạt động hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn cho ông Võ Hoàng Yên. Ảnh: Dương Bình
Sở Y tế Bình Phước khẳng định chưa cấp phép hoạt động hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn cho ông Võ Hoàng Yên. Ảnh: Dương Bình
Sở Y tế Bình Phước khẳng định chưa cấp phép hoạt động hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn cho ông Võ Hoàng Yên. Ảnh: Dương Bình
Lên top