Bình Phước: Bối rối xử lý hơn 5.037 m3 lâm sản còn tồn

Tại bãi tập kết lâm sản còn tồn thuộc tiểu khu 363 - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, có hơn 600 m3 gỗ đang nằm dưới mưa nắng, đang có dấu hiệu mục nát. Ảnh: Đ.A
Tại bãi tập kết lâm sản còn tồn thuộc tiểu khu 363 - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, có hơn 600 m3 gỗ đang nằm dưới mưa nắng, đang có dấu hiệu mục nát. Ảnh: Đ.A
Tại bãi tập kết lâm sản còn tồn thuộc tiểu khu 363 - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, có hơn 600 m3 gỗ đang nằm dưới mưa nắng, đang có dấu hiệu mục nát. Ảnh: Đ.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM