Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bình Phước: Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Bé sơ sinh đang được các ni sư chùa Bảo Quang chăm sóc
Bé sơ sinh đang được các ni sư chùa Bảo Quang chăm sóc